श्रीगोंदा जि.अहमदनगर कुस्ती आखाडा | 4 मार्च 2023 रोजी होणार

श्रीगोंदा जि.अहमदनगर कुस्ती आखाडा | 4 मार्च 2023 रोजी होणार

श्रीसंत शेख महंमद महाराज देवस्थान श्रीगोंदा जि.अहमदनगर आयोजित


कुस्त्यांचा जंगी आखाडा शनिवार दिनांक 4 मार्च 2023 रोजी दुपारी 3 वा.

मैदानातील प्रमुख कुस्त्या

पै.शिवराज राक्षे विरुद्ध पै.अली इराणपै.माऊली जमदाडे विरुद्ध पै.गणेश जगताप


पै.विष्णु खोसे विरुद्ध पै.समीर देसाई


पै.बाळू बोडके विरुद्ध पै.मनीष कुमार


पै.सुरेश पालवे विरुद्ध पै.दादा जाधव


पै.समीर शेख विरुद्ध पै.अनिल ब्राह्मणे


यासह इतर अन्य कुस्त्या होतील...


निवेदक

पै..हंगेश्वर धायगुडे (सर)


आयोजक

मा.श्री.विष्णु राऊत

मा.श्री.नंदू रेपाळे

मा.श्री.भीमा राऊत

मा.श्री.नितीन मोरे 

श्रीसंत शेख महंमद महाराज देवस्थान कमिटी श्रीगोंदा जि.अहमदनगर

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form